Årsmöte

Publicerat 2024-04-03

Supporterklubbens årsmöte äger rum söndagen den 26 maj 2024 kl. 11:00, mötet sker digitalt.

Om du önskar att närvara på årsmötet så sänder du ett mail till kontakt@supporterklubben.nu med uppgift om ditt medlemsnummer. Du kommer då att erhålla en länk till årsmötet när denna finns.