Förändring för utveckling. Tillsammans för supporterkulturen!

Publicerat 2019-05-08

Vi i Supporterklubben har de senaste åren haft ett nära samarbete med SSK. Genomgående under säsongen har Supporterklubben jobbat tillsammans med SSK för att diskutera en utveckling av klackkulturen. Detta eftersom vi anser att den levande klackkulturen och stämningen i arenan har svalnat. Supporterklubben kallade till ett möte med SSK och säkerhetsansvarige i SSK för att diskutera ämnet. Det blev ett mycket bra möte där resultatet blev att Supporterklubben och SSK enades om att göra vissa förändringar på sektionerna M höger och K vänster (tidigare kurva röd). Samt vissa förändringar gällande tydligare information för biljettköpare.

Detta gör vi för att bryta den negativa trend som vi nu ser, vi vill få tillbaka den goda stämningen i Scaniarinken. Med detta vill vi få in fler personer i supporterleden, vi vill också få in fler personer som mer frekvent besöker Scaniarinken. Vi vill få en bättre atmosfär i Scaniarinken.

Samtliga punkter nedan kommer att börja gälla från och med kommande säsong.
Vi förändrar för att utvecklas. Tillsammans för supporterkulturen!

Hur vi långsiktigt får en bättre och starkare supporterkultur:

Gratis ståplats upp till 18 år.
Det kommer inte längre vara ett krav att förboka via bokningslänk, men möjligheten kommer finnas för att få E-biljett.
Biljett hämtas i kassan vid hemmaklack innan matchen.

Medlemmar i Supporterklubben har en gratisbiljett till hemmaklacken en match i månaden.
Vi ska försöka lösa så biljetterna går att nå via den app som vi nu använder för medlemskap.

Noggrannare kontroller av biljetter i sektionsingångarna.
Detta kommer att bli ett krav för att vi ska försäkra oss om att personer befinner sig på den sektion som de köpt biljett på. Vi vill öka antalet besökare till klacken och undvika att personer köper biljetter där på grund av det billiga priset för att sedan gå till sittplats.

Vi benämner ståplats som klack för att lägga större vikt på den kultur som associeras till klackkulturen.
Vi arbetar med att ta fram officiella regelverk som ska sättas upp vid ingångarna till klacken och sittplats intill klacken. Det för att poängtera vad som förväntas av dig som publik, men också till stöd för publikvärdar vid diskussion med missnöjda besökare.

Möjlighet att stänga övre delen av hemmaklacken för att samla publiken fram till dess att fler väljer att köpa klackbiljett och dess fulla storlek behövs igen.

Samla alla biljettköpare på ”gamla” aktiv sittplats (M höger och K vänster) till en K vänster.
Vi vill att enbart K Vänster ska kallas aktiv sittplats. Detta eftersom det skapar mer tryck om alla personer samlas på samma plats.
Detta kommer också förhindra att fel personer hamnar på sektionen om det är tydligt uttalat att det är en aktiv sittplats, med allt vad det innebär.
Priset på sektion K Vänster kommer sänkas, med förhoppningen att personer från M vill flytta till sektion K vänster.
Officiella regelverk på K vänster som bidrar till en ökad atmosfär.
Vi ska i samband med detta se till att lägga ut tydligare information på hemsidan och i biljettbokningssystemet för att betona regler och därför undvika missförstånd.

Förtydligande av sista punkten:
M höger och K vänster har tidigare benämnts aktiv sittplats eller kurva röd, från officiellt håll tillkom detta när SSK spelade i Elitserien. Publikmängden idag täcker inte upp hela denna kurva och det är inte möjligt att ha två sektioner som aktiv sittplats. Förutsättningarna har förändrats med åren och vi har därför bestämt oss för att göra detta test tillsammans med SSK, med förhoppningen att samla alla sjungande och engagerade supportrar på en och samma sektion. På grund av detta kommer endast K vänster att vara den officiella aktiva sittplatssektionen från säsongen 2019/2020.

Priserna på denna sektion kommer att justeras med förhoppningen att supportrar på M höger som bidrar till stämning i arenan kan tänka sig att flytta till k vänster, från och med nästa säsong. Tanken med detta är att vi samlar alla sjungande sittplatsmänniskor på ett och samma ställe vilket kommer ge en ökad ljudnivå på en sektion. Detta hoppas vi kommer innebära att besökare i klacken känner sig tvungna att sjunga högre, en sorts omedveten press.

Idag har vi andra problem på sektion K Vänster vilka är att personer blir ombedda att sätta sig ner om de reser sig upp. Det förekommer också klagomål om personer sjunger. Det har även förekommit att bortasupporter bokar biljett på denna sektion. Av denna anledning kommer det bli mycket tydligare information kring denna sektion och vad aktiv sittplats faktiskt innebär, från och med nästa säsong. Dessa kommer att vara officiella regler vilka kan hänvisas till om problem uppstår.
K vänster kommer officiellt vara vår aktiva sittplats vilket kommer innebära att personer får acceptera viss skymd sikt om biljetter köpes på denna sektion.
Tydligare information om att bortasupportrar INTE ska boka på sektion M och K kommer införas från och med nästa säsong.
Informationen kommer vara tydlig på bokningssidan och vid biljettkassorna. Vi ser också över möjligheten att sätta upp regelverk vid ingångarna .

Dessa förändringar kommer utvärderas en bit in på nästa säsong och nya samtal med SSK kommer ske löpande

Har ni några frågor gällande dessa förändringar är ni välkomna att kontakta oss i Supporterklubben så ska vi se till att få era frågor besvarade!