Inbjudan till årsmöte

Publicerat 2019-04-30

Inbjudan till Supporterklubbens årsmöte 2019-05-28.

Datum: 28 maj, 18:00
Plats: Scaniarinken (logeplan)
Adress: Genetaleden 1, 151 21 Södertälje

Nu är det hög tid för årsstämma där vi kan summera det gångna året.

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Godkännande av dagordningen
6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret
8. Ekonomisk berättelse för det avslutade året
9. Revisorernas berättelse för det avslutade verksamhetsåret
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Verksamhets- och budgetplan för kommande säsong
12. Fastställande om medlemsavgift
13. Val av styrelse
14. Val av revisor
15. Val av valberedare
16. Inkomna motioner
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande


Varmt välkomna önskar styrelsen!