Supporterklubbens styrelse 2020/2021

Publicerat 2020-06-01

Under lördagen, 2020-05-31, hölls Supporterklubbens årsmöte där den nya styrelsen valdes.

Styrelsen ser ut som följer:

Ordförande: Mikaela Gustavsson
Vice Ordförande: Robin Johansson
Sekreterare: Joel Beckman
Kassör: Johan Myrberg
Ledamot: Niklas Borgström
Suppleant: Denniz Hult
Suppleant: Kari Varvikko

Revisor: Simon Schönning

Vi är också oerhört glada över att meddela att vi nu har en helt ny valberedning.

Valberedningen består av:
Johan Karlsson, Anders Ahl och Christoffer Nilsson.

Valberedningen har en viktig roll i en ideell förening. De föreslår bland annat kandidater till stryrelsen. Detta innebär således att Supporterklubbens styrelse inte föreslår sig själva inom någon befattning utan detta arbete sker genom valberedningen.
Vikten av en valberednings arbete kan inte nog understrykas. En bra valberedning ger oss större chanser att också få en bra styrelse. För oss är det väldigt viktigt att våra medlemmar känner ett förtroende för oss i styrelsen, vi hoppas på att kunna stärka det förtroendet ytterligare genom en bra och trygg valberedning. Genom den nyligen tillsatta valberedningen kommer Supporterklubbens ideella verksamhet utvecklas ytterligare. Vi hoppas givetvis att ni vill vara med oss på denna resa.

Mötesprotokoll från årsmötet kommer att publiceras för våra medlemmar.

Innan säsongen kommer du att få möjlighet att lära känna oss i styrelsen närmare. Har du förslag på saker du vill se eller veta, hör av dig till oss här eller på någon av våra sociala medier.

Du har väl förlängt ditt medlemskap? Mer information hittar du i Cardskipper.