Supporterklubbens styrelse 2023/2024

Publicerat 2023-05-21

Supporterklubbens årsmöte ägde rum den 20 maj 2023 kl. 11:00.

Viss förändring har skett i styrelsen. Denna förändring är baserad på vad berörda personer önskat, då tidigare ordförande Mikaela Gustavsson har meddelat att hon önskar att någon annan tar över ordförandeskapet. Mikaela Gustavsson meddelade vidare att hon ställer upp på val men i en annan roll i styrelsen, Joel Beckman är villig att ta över ordförandeskapet. Valberedningen har därför gått på styrelsens förslag men även kommit med ett eget förslag att utöka styrelsen med en person. Årsmötet fastställde styrelsen som presenteras nedan.

Supporterklubbens styrelse för år 2023/2024 ser därför ut som följer:
Ordförande, 1 år: Joel Beckman
Sekreterare, 1 år: Mikaela Gustavsson
Kassör, 2 år (ett år kvar): Johan Myrberg
Ledamot, 2 år: Niklas Borgström
Ledamot, 1 år: Kari Varvikko
Suppleant, 2 år (ett år kvar): Denniz Hult
Suppleant, 1 år: Adam Gunnarsson
Utökande av styrelsen enligt valberedningens förslag – Suppleant, 1 år: Camilo Vallgårda