Supporterklubbens styrelse i möte med SSKs valberedning

Publicerat 2019-03-28

Delar av supporterklubbens styrelse träffade idag valberedningen. Syftet med mötet var inte att diskutera enskilda namn utan att ifrån ett supporterperspektiv beskriva våra förväntningar på en SSK-styrelse och de som åtar sig uppdraget samt hur en optimal styrelsesammansättning ser ut på ett principiellt plan. Bland annat har vi efterlyst en styrelse som också innehåller sportslig kompetens och som både kan utmana och stötta klubben att nå sin fulla potential.

Vi har också förtydligat att vi förväntar oss att de kandidater som väljs ut också beskriver syftet med sin kandidatur samt hur de ser på SSKs utveckling och deras bidrag till denna i form av styrelsearbetet. Vi tycker att det är viktigt att SSKs medlemmar vet vad de röstar på, inte bara vem.

Det var ett väldigt positivt möte och valberedningen har försäkrat oss om att deras arbete inför årsmötet går bra och är i linje med våra förväntningar. Vi hoppas kunna göra detta möte till årligt återkommande möte.