Supporterklubbens verksamhet tar paus till och med den 16:e december.

Publicerat 2021-11-13

Vår roll som officiell supporterförening är att föra våra medlemmars talan gentemot klubben, vårt engagemang ligger i att supportrarna ska bli hörda och lyssnade på. Vår grundsten är att klubben inte överlever utan oss supportrar och vi vill förvalta engagemanget som finns i och runt klubben. Vi arbetar för att fördjupa intresset kring Södertälje Sportklubb och detta gör vi helt ideellt, för att vi brinner för Södertälje Sportklubb och supporterskapet.

Supporterklubben har under säsongens gång haft dialog med Södertälje SK, en dialog som genererat en känsla av att vi som supporterförening inte kan utföra vårt arbete enligt våra egna förväntningar. Därmed uppfyller vi inte längre det uppdrag som vi som styrelse för Supporterklubben har tagit på oss. Vi känner att vi inte kan föra fram våra medlemmars åsikter och att vi inte längre fungerar som en effektiv mellanhand mellan klubb och supportrar. Det resulterar i att vårt uppdrag som Supporterklubb fallerar då den grundläggande principen att agera språkrör för supportrarna inte längre finns kvar.

För att arbeta ideellt är det viktigt att vi som styrelse har rätt förutsättningar och att vi får energi av samarbetet samt tar oss framåt i en tillfredställande hastighet. Så är det tyvärr inte i dagsläget. Supporterklubbens styrelse har därför beslutat sig för att ta en paus och vara vakant fram till och med den 16e december 2021. Det innebär således att ingen aktivitet kommer att ske ifrån Supporterklubben. Efter detta datum kommer ett nytt beslut tas av oss gällande nuvarande styrelsens framtid. En rad åtgärdspunkter kommer att kommuniceras till klubben och det är en förutsättning för att styrelsen i nuvarande form ska återuppta uppdraget.

Våra hjärtan brinner för Södertälje SK och detta får absolut inte bli en ursäkt för någon att skapa drev eller ett uppror mot Södertälje SK. Vi gör det här för att vi tror att det är det bästa för oss och Södertälje SK på lång sikt. Vi har en skyldighet att mot Er, våra medlemmar berätta varför vi känner det nödvändigt att pausa våra aktiviteter. Valberedningen är informerad och kommer att vara i tät dialog med styrelsen om utvecklingen.

Med vänliga hälsningar,
Supporterklubbens styrelse.
Mikaela Gustavsson – ordförande
Robin Johansson – vice ordförande
Joel Beckman – sekreterare
Johan Myrberg – kassör
Niklas Borgström – ledamot
Denniz Hult – suppleant
Kari Varvikko – suppleant