Uttalande om ”Vision 2021”

Publicerat 2019-01-03

Supporterklubbens styrelse har hittills medvetet valt att avvakta med att kommentera eller ta ställning till projektet ”Vision 2021”. För att ta ställning i frågan vill vi få möjlighet att prata med ”finansiärerna” och ordförandekandidaten som är knuten till projektet. Detta för att kunna bedöma om strategin är långsiktigt hållbar och genomförbar.

Tillsvidare är vår inställning att den bästa strategin är att klubben fortsätter enligt nuvarande plan och strategi